Der er i øjeblikket brand i en tank med palmeolie hos Dan Gødning på Møllebugtvej i Fredericia. Der er en del røg udvikling på stedet, men røgen driver ud over vandet. Der er ikke umiddelbart fare for de omkringboende – dog skal man efterkomme Politi og Rednings anvisninger. Man skal holde sig indenfor, lukke døre og vinduer, hvis man er i røgfanen.

– De foreløbige undersøgelser tyder på, at en tank med palmeolie er revnet, og det er det som brænder, oplyser politiet.

To personer er kørt på skadestuen for undersøgelser, dog ingen mistanke til, at de er kommet alvorlig til skade.

Læs også: Tank er eksploderet i Fredericia