I lørdags var knap 40 mennesker samlet for med fakler og sammenhold at markere årsdagen for Krystalnatten. Sammen med Museumsinspektør Christian Ditlev Rasmussen og journalist og forfatter Thomas Kvist Christiansen blev det til en stemningsfuld og interessant byvandring fra Den Mosaiske Begravelsesplads.

Efter at have fået ordet af Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz, kunne Christian Ditlev Rasmussen fortælle, hvorfor 9. november 1938 var så skelsættende, og hvorfor vi markerer det, som i folkemunde kom til at blive kaldt krystalnatten.

Markering af Krystalnatten. 2019. Fredericia.

Med stor viden fortalte han om, hvordan jødisk-ejede butikker og bygninger blev stormet af SS og SA-soldater, og hvordan politi og brandvæsen havde fået ordre på at holde sig fra stederne. Han kom ind på, hvordan nyheden om krystalnatten blev modtaget i Danmark og ikke mindst i Fredericia. Det blev også forklaret, hvordan forvalteren af Den Mosaiske Begravelsesplads havde været med til at skjule jøder på loftet af sin bolig under Anden Verdenskrig.

Efter denne korte historiske beretning gik optoget via Gothersgade og Danmarksgade til Landsoldatpladsen. Undervejs blev der gjort et ophold på hjørnet af Riddergade og Danmarksgade, hvor Christian Ditlev Rasmussen denne gang kom mere konkret ind på den jødiske historie her i Fredericia. Her forklarede han bl.a. om den jødiske synagoge i Riddergade 15, og jødernes historie her i Fredericia. Der var også tid til at komme ind på modstandskampen og kampen imod besættelsen.

Til sidst endte optoget ved Landsoldatpladsen, hvor Christian Ditlev Rasmussen sluttede sin byvandring af med at fortælle om tyskernes bombninger under krigen, og de lokales frygt for at de skulle ramme Landsoldaten, hvorfor man endte med at mure statuen inde for beskyttelse.

Efter Christians afrunding gav formanden for SF i Fredericia Per Laursen ordet til journalist Thomas Kvist Christiansen. Thomas har lavet filmen “Arlette – en historie vi aldrig må glemme” og senere skrevet bogen “Vi er her for at dø”. Begge handler om Arlette Andersen, som er en af de sidste overlevende fra koncentrationslejren Auschwitz.

Thomas Kvist Christiansen har sammen med Arlette holdt utallige foredrag om hendes oplevelser og historie, og det var netop det, Thomas lagde stor vægt på – historien om holocaust. Hans pointe var, at vi skal huske historien og tage ved lære af den.

Med udgangspunkt i Arlettes fortælling og ord kunne han forklare, hvordan det stadig var relevant at gentage historien om forbrydelserne, der blev begået. Hvordan fulde gymnasiesale kunne være bomstille, når Arlette fortalte om sine barske erindringer. Desværre konstaterede han også, at selvom vi siger “Aldrig mere krystalnat” og “Aldrig mere nazisme”, er der de seneste år blevet begået utallige terrorangreb netop med udgangspunkt i dette had, og rundt omkring os, havde hadet desværre vind i sejlene. Det var en betragtning, som synliggjorde, hvorfor det var relevant at markere denne dag.

Til sidst sang alle deltagende Kringsatt af fjender, som netop handler om at kæmpe imod krig, had og ondskab. Et budskab langt de fleste heldigvis støtter.

Krystalnatmarkeringen var arrangeret af Enhedslisten og SF i Fredericia, men var apolitisk og uden politiske tilkendegivelser eller symboler. 

https://www.fredericiafriskole.dk/

Leave a Reply