Forside Danmark 4. maj i historiens, nutidens og fremtidens tegn

4. maj i historiens, nutidens og fremtidens tegn

DEL
4. maj 2019. Foto: Frank Jensen, Fredericia AVISEN.

Traditionen tro fejrerede Fredericia den 4.maj med optog og taler. For tredje år i træk, skulle Arlette Andersens frihedspris også overrækkes ved slutningen af frihedsarrangementet, hvor den tidligere minister, Bertel Haarder, deltog.

Den 4. maj 1945 var dagen, hvor danskerne via BBC i London blev meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark havde overgivet sig. Kapitulationen trådte i kraft den 5. maj klokken 08.00, dog ikke på Bornholm.

Det er også dagen, hvor vi sætter lys i vinduerne. Da nyheden om kapitulation kom den 4. maj 1945, flåede folk mørkelægningsgardinerne ned fra vinduerne og lod lyset strømme ud i friheden.

4. maj 2019. Foto: Frank Jensen, Fredericia AVISEN.
4. maj 2019. Foto: Frank Jensen, Fredericia AVISEN.

Godt 400 havde trodset det lidt kølige vejr og havde i god tid fundet vej til området ved mindemonumentet for at vise deres respekt. På den anden side af vejen holdt der militære veterankøretøjer. De tiltrak en del nysgerrige, der gik rundt og så på dem og fik historien bag dem.

Tidligere Minister og mangeårige medlem af Folketinget, Bertel Haarder, havde sagt ja tak til at komme til Fredericia for at holde dagens mindetale. Fredericia AVISEN spurgte Bertel Haarder om bevæggrunde for at komme til Fredericia og holde mindetalen i dag.

“Jeg er i Fredericia, fordi jeg synes, at det er godt, at Fredericia både fejre 5-6 julidagene, og 4. maj, og denne gang gør byen det ved at uddele en meget vigtig pris fra en kvinde, jeg kender, Arlette Andersen. En lille bitte og skrøbelig kvinde, som har været koncentrationslejrsfange. Hun dokumenterer den menneskelighed, der trods alt også overlevede den grimme tid. Så vil jeg også tale om, at vi ikke selv kunne befrie os. Modstandsbevægelsen har en stor ære i tiden, men det var andre magter, der befriede os. Og derfor er det så vigtigt med alliancer – også i dag”, sagde Bertel Haarder til Fredericia AVISEN.

Arlette Andersen, Bertel Haarder og Christian Jørgensen. 4. maj 2019. Foto: Frank Jensen, Fredericia AVISEN.

Klokken 15.30 startede dagens arrangement ved frihedsmonumentet ved banegården med musik fra Fredericia Postorkester, herefter var der fælles faneindmarch.

Fredericia Postorkester spiller. 4. maj 2019. Foto: Frank Jensen, Fredericia AVISEN.

Klokken 16.00 blev der budt velkommen af Formand for 4.maj-komiteen, Ole Steen Hansen. Han takkede for fremmødet og  efterfølgende gav han ordet og talerstolen videre til Frihedskæmper Kai Eilersen, der i dagens anledning var ordstyrer. Med modstandsbevægelsen farver stolt spændt rundt om hans ene overarm, takkede Kai Eilersen bevæget alle de fremmødte for at deltage i mindehøjtideligheden for de faldne.

Ole Steen Hansen taler. 4. maj 2019. Foto: Frank Jensen, Fredericia AVISEN.

Frihedsbudskabet, altså de berømte ord i radioen den 4. maj 1945, læst op af Johannes G. Sørensen på BBC, blev herefter afspillet og så blev Danmarks frihedssang: “En Vinter, lang og mørk og haard”, sunget. Sangen er skrevet af Sven Møller Kristensen til musik af Knud Åge Riisager i marts 1945. Sangen offentliggjordes i martsnummeret af det illegale blad, Frit Danmark. Den blev sunget første gang i radioen den 5 maj 1945 af Aksel Schiøtz.

Kai Eilersen byder velkommen. 4. maj 2019. Foto: Frank Jensen, Fredericia AVISEN.

Kai Eilersen bød Bertel Haarder velkommen og inviterede ham op på talerstolen.

Bertel Haarder holdt en velforberedt og tankevækkende mindetale, som ramte plet på mange områder. Den danske passivitet i starten af krigen blev nævnt og også modstandsbevægelsens betydning for den frihed, som vi i dag har, og det samarbejde Danmark har med større nationer i efterkrigstiden og til nutiden blev bragt frem. Danmark gik fra lammelse og undertrykkelse til et fint og rigt land med selvrespekt. Bethel Haarder gjorde det klart, at det var den danske modstandsbevægelse, der gav os den mulighed.

4. maj 2019. Foto: Frank Jensen, Fredericia AVISEN.

Kai Eilersen kom efter Bethel Haarders tale tilbage på podiet og tiden var kommet til, at han skulle læse navnene over de faldne i kampen for friheden 1940 til 1945 op, en af dem havde været hans klassekammerat, hvilket personligt rørte mig dybt. For mange af nutidens generationer er 2. Verdenskrig en fjern fortid, og her står så en patriot og frihedskæmper, hvis øjne var tilbage i tiden og genlevede de grusomme ting, han oplevede på sin egen krop under krigen og de midler, der blev taget i brug for at bekæmpe den daværende fjende. Det var en stærk oplevelse.

Efter oplæsningen af navnene blev der lagt kranse og buketter ved frihedsmonumentet.

4. maj 2019. Foto: Frank Jensen, Fredericia AVISEN.

Inden fakkeloptoget blev igangsat, skulle “Altid Frejdig, når du går”, synges. Det er dansk salme skrevet af Christian Richardt i 1867, med melodi af C.E.F. Weyse i 1838. Den kan findes i Den Danske Salmebog som nummer 784.

4. maj 2019. Foto: Frank Jensen, Fredericia AVISEN.

Klokken cirka 16.40 startede fakkeltoget som gik ad Vesterbrogade til Norgesgade så Jyllandsgade og herefter til Fredericia Rådhus.

4. maj 2019. Foto: Frank Jensen, Fredericia AVISEN.

Klokken 17.00 bød Borgmester Jacob Bjerregaard velkommen i forhallen på Fredericia Rådhus, der var kommet så mange, at førstesalen også blev taget i brug, efter velkomsten blev en smuk fællessang, “En Lærke letted”, skrevet af Mads Nielsen i 1945, sunget af de fremmødte, akkompagneret af Fredericia Postorkester.

4. maj 2019. Foto: Frank Jensen, Fredericia AVISEN.

Den lokale forfatter og journalist, Thomas Kvist Christansen, blev efter sangen inviteret på scenen, han har skrevet en bog om Arlette Andersen, den bærer titlen, “I morgen skal vi dø” og i den forbindelse blev der i samarbejde med Billunds Boghandel givet en særlig talenpris som blev tildelt Caroline Skansing Nielsen.

Ordet blev givet til Formanden for Borger og Demokratiudvalget Christian Jørgensen, der holdt årets frihedstale.

“Frihed opfattes generelt som et koncept inden for politisk filosofi, og betegner den tilstand, i hvilken et individ nyder immunitet fra vilkårlig magtudøvelse”, startede Christian Jørgensen sin tale med, og herefter fulgte en levende og veludført tale, hvor han blandt andet kom ind på ytringsfriheden og det ansvar den medfører, muligheden for at kunne tale om alt, men også debatten om at tale værdigt og respektfuldt, et meget aktuelt emne disse dage.

Christian Jørgensen nævnte også frihedskampen, hvor nogle betalte den højeste pris, da de gav deres liv i kampen for friheden. Vi blev også mindet om ikke at blive bekvemmelighedsdemokrater, der tænker, at alle andre nok klarer tingene for os, og vi blev opfordret til at spørge os selv om, vi personligt er indstillet på at løbe en personlig risiko for demokratiet, for friheden, for ytringsfriheden og for Danmark.

Til slut bad Christian Jørgensen de fremmødte om, sammen med ham, at sætte deres ytringsfrihed på pause, være stille et øjeblik og sende en taknemlig og ydmyg tanke til dem, der ofrede sig for fredens, frihedens og andre menneskers skyld.

Uddelingen af Friheds prisen på i alt 18.000,00 kr., var det næste på programmet. Frihedsprisen blev indstiftet den 3. marts 2017 og har fået navn efter Arlette Andersen. Hun kom som ung kvinde i 1952, til Fredericia og virkede som gymnasielærer i byen i en menneskealder.

På Fredericia Kommunes hjemmeside skriver man om prisen:

“Prisen skal sikre en vedvarende opmærksomhed og bevidsthed omkring begrebet frihed i dets vide betydning. Prisen henvender sig til unge mennesker, der skal bære fordringen om frihed videre til de næste generationer.Ansøgning om prisen sker i form af et essay, digt, artikel, film, billedkunst eller anden form for værk. Emnet skal være frihed. Det kan være i en historisk, nutidig eller fremtidig kontekst.
Det er stifternes håb, at værkerne vil bidrage til refleksion, debat og eftertanke.”

Hvem er Arlette Andersen tænker du måske nu. Arlette Andersen, født Levy, er af jødisk afstamning, født i 1924 i Paris. Hun blev i 1943 interneret i Auschwitz netop på grund af hendes afstamning. I mange år efter krigen talte Arlette Andersen ikke om sine oplevelser i Auschwitz. Hun holdt først sit første foredrag i 1990 , 45 år efter krigens afslutning, som en direkte reaktion på Holocaust-benægtelser fremsat af den franske politiker Jean-Marie Le Pen.

Siden da har hun gjort en stor og utrættelig indsats i frihedens navn, og med over 400 foredrag på landets gymnasier har Arlette Andersen med sin personlige beretning om interneringen i Auschwitz i 1943, opholdet dér og siden hendes lange vandring tilbage til frihed, bidraget til forståelsen om følelsen af det at miste friheden og vinde den igen, en bedrift så stor at Arlette Andersen i 2016 blev udnævnt til officer af den franske Æreslegion, det er det franske ridderkors, ved et arrangement på den franske ambassade i København i 2016, blandt andet i overværelse af daværende kulturminister Bertel Haarder, årets hovedtaler ved arrangementet i Fredericia i år.

Der blev indsendt 40 bidrag fra unge mellem 14 til 21 år, en video, fem værker og 34 skriftlige bidrag.

4. maj 2019. Foto: Frank Jensen, Fredericia AVISEN.

Prisen er normalt tredelt, men grundet den ekstraordinære talentpris blev 4 nomineret i år. De nominerede var Caroline Skansing Nielsen, der som før omtalt vandt den ekstraordinære pris, Katrine Christensen der vandt 3.pladsen, Anna Sofie Holk der vandt 2.pladsen og Kirstine Marie Føns Pedersen, der vandt 1. pladsen og efterfølgende reciterede sit smukke og tankevækkende digt.

Borgmesteren benyttede lejligheden til at rose de talentfulde unge mennesker.

4. maj 2019. Foto: Frank Jensen, Fredericia AVISEN.

Til slut sang og spillede de talentfulde unge musikere, Amanda Molge og Søren Skov Jensen, “Hymn to Freedom”, skrevet af Oscar Peterson i 1962.

Der blev efter afslutningen budt på et glas vin eller en sodavand samt nogle velanrettede snacks, mange blev og ærede de faldnes minde, snakken var dæmpet og respektfuld.

Fredericia AVISEN talte efter afslutningen med Borgmester Jakob Bjerregaard om dagens forløb, han sagde.

“Jeg er glad for den store opbakning, der har været idag, vi skal mindes og ære dem der har forsvaret vores frihed, jeg er også glad for de mange talentfulde unge mennesker der bruger megen tid på friheden, det er den unge generation der skal bære friheden videre”

4. maj. Foto: Frank Jensen, Fredericia AVISEN.

Dagens arrengement var veltilrettelagt og foregik i en respektfuld atmosvære. Budskabet på tværs af talerne var at vi ikke skal tage vores frihed for givet, samt at vi om nødvendigt skal være klar til at forsvare friheden og demokratiet.

Må det aldrig ske igen.

Æret være de faldnes minde.

www.ibc.dk/hf-og-vuc/
Annonce
DEL