3F havde denne eftermiddag indkaldt til fyraftensmøde med valg på programmet. Valgmøde med tre røde politikere og efterfølgende valgflæsk. I panelet sad Kirsten Cordtz (Ø), Gunner Poulsen (F) og Jens Jonatan Steen (A). Og det blev en livlig debat, hvor arbejdsmarkedet var hovedfokus.

Der var dækket op med chokoladecookies, småkager, kaffe, the og vand, da debatten kl.16.35 blev skudt i gang. 35 havde tilmeldt sig arrangementet, hvor de kunne høre de tre kandidater give deres bud på fremtidens arbejdsmarked. Det var meningen, at den efterhånden Fredericia-kendte koldingenser, Karina Lorentzen skulle have deltaget, men hun blev forhindret og sendte en anden SF’er, Gunner Poulsen. Desværre var vikaren forsinket, så SFs lokalformand Per Laursen var førstevikaren denne eftermiddag.

Der var kuglepenne, bolsjer, slik, og småkager nok i dag. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

3F Formand, Bo Petersen, ringede valgmødet ind og sagde:

“Det er ikke nogen overraskelse, hvis jeg siger, at vi hos 3F ønsker en ny regering”

Første taler blev fundet efter en opfordring om, at de tre partier skulle samarbejde, og efter en kort debat blev det Kirsten Cordtz, der lagde for.

“Jeg er glad for at være kandidat, og for samarbejdet med 3F. Deres mærkesager er også mine. Den stigende ulighed og fattigdom med baggrund i reformer, har gjort helt almindelige mennesker fattige. Det er ikke okay. Om emnet er blandt mine temaer i valgkampen. Der er f.eks. 65.000 fattige børn i Danmark, og heraf 710 i Fredericia,” indledte Kirsten Cordtz og kastede fokus videre på sygedagepengeområdet, da hun sagde:

“Vi skal have genindført socialpolitikken, det er kun beskæftigelsespolitik, det handler om. Det er uværdigt at besøge Jobcentret i dag, og skulle vurderes på, hvor mange minutter, man kan klare at være i virksomhedspraktik eller andet. Det er galimatias. Det er asocialt at behandle mennesker sådan.”

35 mennesker var mødt op hos 3F til valgmøde og valgflæsk. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Socialdemokratiets Jens Jonatan Steen overtog ordet.

“Det er superfedt at komme til en debat hos 3F i Fredericia. Hvis vi ser på det danske samfund, og sammenligner os med andre lande, og spørger hvad det er, vi kan, som de andre ikke kan, så er svaret: En høj organisering som sikrer, at uligheden ikke løber løbsk. Det er fagbevægelsens kæmpe store fortjeneste”, sagde Jens Jonatan Steen og fortsatte:

“Jeg har brugt meget tid på social dumping, og jeg arbejdede for nogle år siden for en tænketank, og her stillede selv røde aviser, som Information, spørgsmålstegn ved begrebet social dumping. Men jeg har set det. Særligt i transportbranchen er problemstillingen eksplicit. Fra politisk hold har man ikke gjort nok. Reaktionen skal ikke være, at man straffer, hvordan man parkerer i Padborg. Det skal være et fokusområde, men det er ikke nu. Vi har mulighederne, reglerne og rammerne, hvis vi sætter ind. Det er altafgørende, hvis vi skal fastholde den danske arbejdsmarkedsmodel, så skal den sociale dumping ud. Vi vil ikke acceptere, at det finder sted.”

Så blev det førstevikarens, Per Laursens tur. Det tidligere amtsrådsmedlem sagde blandt andet:

“Jeg troede, at min politiske karriere var slut. Jeg har mere beskæftiget mig med det organisatoriske de senere år. Men spørgsmål om Karsten Hønge gider jeg ikke i dag,” sagde Per med et smil og fortsatte:

Læs også:

“Klimaet står øverst på listen over vores mærkesager. Det er den vigtigste agenda, vi har i denne valgkamp. Det er formentlig sidste gang, hvor vi har mulighed for at få politikere ind, der vil kæmpe for en klimalov, og som vil arbejde for at reducere de klimaforandringer, som ikke bare Danmark, men hele verden er ramt af, og som vil blive katastrofale, hvis vi ikke gør noget de kommende år. Vi var et af de partier, som var blandt de første til at italesætte denne agenda,” sagde Per Laursen og fortsatte:

“Andre partier kan ikke tage patent på denne dagsorden. Vi står for en aktiv klimapolitik. Ligesom rigtig mange stemte på os til EU-valget, hvor vi blev det tredje største parti. Så kan vi altid diskutere, hvordan vi løser det dernede. Vi får dygtige folk derned. I forhold til mærkesagerne i dag, så vil jeg tale om overenskomstforhold, og herunder den trussel, der er mod den danske model i disse år, med blandt andet social dumping. Mennesker fra østlande og tredjeverdenslande kommer til Danmark, og det skal vi gøre noget ved, men det er kompliceret. Løsningerne ligger langt hen ad vejen i EU-systemet, og sluttede af med at tale om sociale reformer, og ikke mindst den meget aktuelle tiltrækningsdebat. Mennesker skal ikke opleve, hvad de oplever i dag. Det er dog ikke løsningen at lukke jobcentrene. Vi skal lave en gennemgribende reform, og derfor er jeg enig med Socialdemokratiet i, at vi skal have lavet en ydelseskommision, der kan se på, hvad der er op og ned, og komme med nogle gode anbefalinger.”

Debatten blev frigivet, og de tre kandidater var enige om, at arbejdstilsynet skulle i form igen, og ikke mindst, at man skulle have et ordentlig arbejdsmiljø i vores samfund. Kirsten Cordtz mente også, at den ugentlige arbejdstid skulle nedsættes til 30 timer.

“Hvis man vil holde sin hustru i hånden, være sammen med børnebørnene og bruge tid til noget andet end arbejde i livet, så skal det være muligt meget tidligt, gerne efter 35 år på arbejdsmarkedet”, sagde Kirsten Cordtz.

Det mente Jens Jonatan Steen var utopi. Lad os være realistiske sagde han og fortsatte:

“Jeg har svært ved at se, hvordan vi kan gøre det anderledes, når vi bliver flere og flere ældre. Jeg kan ikke se økonomien i det, I forslår. Det er urealistisk desværre. Vi kæmper derfor for en differentieret tilbagetrækning. Det ligger ligefor, i stedet for at drømme og tale om fantastiske scenarier, som ikke kan lade sig gøre,” sagde Jens Jonatan Steen.

“Vi er nødt til at have det politiske mod. Det har vi savnet fra Socialdemokraterne. Hvem skal så have den differentieret ordning? Jeg tænker, at man skal være 40-45 år på arbejdsmarkedet, og så have muligheden for at kunne trække sig tilbage, og dem som skal have den mulighed er dem, som har det mentale eller fysisk hårde arbejde. Men det er svært det her, for det bliver dyrt kære venner,” sagde Per Laursen.

Alle i pallet var enige om at gøre noget på området, og budskaberne var de samme som ovenstående. Efterløn, omprioriteringsbidrag, kloge hænder, akademikere, folkeskolen og erhvervsuddannelser blev vendt med baggrund i de ovenstående grundholdninger.

Gunner Poulsen til højre. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Klokken 17.21 var der et flyvende overlap i pallet, da Gunner Poulsen blev skiftet ind i stedet for Per Laursen.

“Mange partier har noget på samvittigheden, når man taler efterløn. I sidste omgang var det Radiale Venstre og Dansk Folkeparti, der gik med til at afskaffe efterlønnen,” sagde Jens Jonatan Steen.

“Jeg hedder Gunner og jeg er skolelærer,” indledte SF’eren med, og det fik tilhørerne til at grine, idet Jens Jonatan Steen kort forinden havde fortalt, at efterlønnen ikke var beregnet til sunde raske lærere, selvom han dog satte stor pris på lærerne, og havde lærere i sin egen familie.

“Jeg er vikar for Karina Lorentzen og Lars Olesen i dag. Jeg kan noget om det grønne område. Vi skal betale den naturgæld tilbage, vi har. Vores børn skal ikke have lige så lidt natur, som vi skal have. Jeg kan også noget med den grønne gæld på energiområdet. Det vil jeg gøre noget ved”, sagde Gunner.

Der var indkommet et spørgsmål fra et medlem på skrift, som gik til F og Ø, omhandlede udlændigepolitikken, og konkret hvor langt de to partier ville gå for at støtte en socialdemokratisk regering. Derefter kom spørgsmålene i flertal: Det var spørgsmål til skat, kædeansvar, satspuljer, socialpolitik og uddannelse.

“I SF har vi sagt ganske klart. Vi peger på Mette Frederiksen, men vi forventer, at hun inden hun sammensætter sin regering, indkalder til en forhandling. Vi ser gerne, at socialdemokraterne ændrer på deres udlændigepolitik. Vi ser dog også, at socialdemokraterne har et ønske om at gøre noget for integrationen”, sagde Gunner Poulsen og fortsatte:

“Vi er tilhænger af kædeansvar, og skatten må gerne stige. Der er lavet en masse skattelettelse til fordel for de rige, det er vi ikke tilhænger af. Vi ønsker en øgede formueskat og en grøn topskat. Vi vil gerne gøre noget ved satspuljerne, så økonomien rækker længere, og vi er kede af det manglende fokus på det sociale område ved, at man har lukket satspuljerne, og derfor vil vi kæmpe for, at de områder sikres med en længere horisont.”

“I Enhedslisten vil vi gerne forhandle med Socialdemokraterne, men der er en grænse, og vi synes, at vi skal tage de kvoteflygtninge, vi har forpligtet os til, og der må gerne komme 2000 mere uden at det gjorde noget. I stedet for den hetz, der er kørt mod indvandrerne. Se på syrierne – de bidrager allerede til samfundet. Vi er ret gode til integration, hvis bare vi får lov”, sagde Kirsten Cordtz, der også gik ind for overenskomst, kædeansvar og heller ikke var bange for at hæve skatten, hvor de rige skal betale mest. “De bredeste skuldre, skal nemlig bære det tungeste læs”, sagde kandidaten. “Væresteder skal på finansloven. Der skal ikke være satspuljer. Det skal være noget, vi støtter og hjælper. Jeg hylder de seje frivillige, men vi skal også have lønnet personale, og det kunne også være nogen af de ufaglærte”.

“Kædeansvar, ja det skal vi. Skatten må gerne stige, men det er ikke et mål. Vi vil gerne holde et stabilt niveau, så vi ved, hvad vi kan regne med. Vi har ikke et mål om høj eller lav skat. Og i forhold til satspuljerne, så var det dejligt, at de blev nedlagt. Jeg er dog ikke ekspert i diskussionen, men vi vil kæmpe for, at vi kan hjælpe så mange mennesker, som muligt med langsigtede investeringer i området, så man ikke kun kan få til et par år. Det er også relateret til spørgsmålet omkring værestederne. Når de lukker, så er det ikke direkte Christianborgpolitikernes skyld. Det er kommunale besparelser, der har lukket det, men derfor skal kommunerne også have mere frie rammer til at investere og gøre det mere langsigtet”, sagde Jens Jonatan Steen og fortsatte:

“Jeg er enig med Kirsten, vi hører for sjældent om investeringen i mennesker. Socialt forbyggende investeringer gør en kæmpe forskel. Vi skal tage den kamp med regnemodellerne, og vise, at det er investeringer i fremtiden og investeringer, der giver mennesker en stor værdi. Hvis vi står sammen, så når vi langt. De ufaglærte og en uddannelsesfond hænger sammen. Jeg synes, at udfordringerne er svære. Der er en mellemgruppe, som ikke har gode skoleoplevelser, derfor kan det også være svært at sende dem retur til uddannelse, så vi skal finde en vej og nogle tilbud, der kan hjælpe de mennesker. Men det er svært.”

Med 12 minutter igen fløj hænderne i vejret og spørgsmål omhandlende emner som konkursrytteri, hvem som skulle bestemme, hvornår man er nedslidt, hvordan man sikrede lærepladser og endelig spørgsmål til socialpolitikken igen.

“Vi vil styrke skattevæsnet igen. Lære- og elevpladser handler om pisk og gulerod. De virksomheder, som ikke tager deres tørn, skal straffes. I forhold til nedslidning, det handler ikke om, hvem som skal bestemme, det handler derimod om kriterierne, så lægerne ved, hvad de skal tage stilling til, og heri er det den lægelige vurdering, der skal bestemme, og kommunerne skal ikke underkende vurderingerne. Og døgnbehandlingen af narkomaner, handler igen om kommunernes loft over økonomi, og her skal vi have kigget på, hvordan vi kan slå det slag med Christiansborg,” sagde Jens Jonatan Steen.

“Nedslidning er det kun en lægefaglig instans, der kan afgøre”, sagde Kirsten Cordtz og fortsatte:

“Politikerne og andre skal holde snitterne væk. Og skattevæsnet skal stramme op, og have hjælp. Vi skal straffe de mennesker, som sender millioner af kroner ud på ulovlig vis til skattely og andet. Jeg synes, at pisk til arbejdsgiverne er godt. De piver, når de mangler arbejdskraft, men tænker ikke på at uddanne nogen. I forhold til pension, så vil der blive ulighed, desværre. Vi ser med bekymring på, at døgnbehandlingspladser er blevet nedlagt for narkomaner på landsplan. Private har set muligheder i et marked, men jeg tror på, at kommunerne vil se, at vi sender nogen af sted, og de penge er givet godt ud, og mennesket kommer tilbage og kan bidrage, men sådan er det ikke nu. Der skal både være døgnbehandlinger, og et efterværn.”

“Vi skal have en diskusion af, hvodan vi skruer dette område sammen, og vi skal også se på flere former for nedslidning. Den fysiske kan lægen se på, men den psykiske er svære. Vi er optaget af, at man får lavet nogle arbejdspladser, man kan holde ud af blive på,” sagde Gunner Poulsen og fortsatte:

“Skattevæsnet skal være bedre. Med de store huller, der er i øjeblikket, vil pengene vi skal bruge på at forbedre det, komme ind igen. Døgnbehandling af narkomaner skal være bedre og jeg vil også gerne have flere lærepladser, men mange af emnerne må vi tage efter valget, når vi ved, hvordan det ser ud.”

Til sidst fik kandidaterne 30 sekunder til at fortælle, hvad de ville.

Jens Jonatan Steen vil arbejde sammen med 3F om velfærd og arbejdsmarkedsmodellen, og ikke mindst så vil han kæmpe for Fredericias interesse.

Den ræverøde socialist (sagde hun selv), Kirsten Cordtz vil arbejde for social retfærdighed, og hun vil have et fællesskab, der arbejder sammen i stedet for den grådighed og egoismen, der styrer i dag.

Endeligt var det Gunner Poulsen, der sagde: “I får en grøn ildsjæl, og en politiker, der vil menneskers forskellighed. Jeg kalder mig liberal, men jeg er ikke blå, grøn eller andet. Jeg er rød liberal – vi skal sørge for at sikkerhedsnettet under mennesker er godt, men mennesker skal også have deres egen frihed.”

Klokken 18.00 blev der serveret stegt flæsk til flertallet og kylling til dem, som havde bestilt dette.

https://www.billet.dk/order/tickets/13260481/lars-lilholt-band-buelows-kaserne-2019-07-06-19-30-00?