Peter Kaae Holm, der er politisk ansvarlig for 3Fs EU-indsats, ønsker, at Kommissionsformand Ursula von der Leyen i sin ”State of the European Union”-tale i morgen den 15. september lægger vægt på et mere fair europæisk arbejdsmarked:

– Når Kommissionsformanden taler om de store investeringer i den grønne og digitale omstilling håber vi, at hun husker det vigtige behov for også at sikre en socialt bæredygtig omstilling og udvikling.

– 3F har her tre konkrete forslag, der kan bidrage til et mere fair arbejdsmarked, bl.a. ved at vi får bedre værktøjer til indsatsen imod social dumping:

– 1. Vi har brug for et europæisk ID-kort til vandrende arbejdstagere i indsatsen for at håndhæve ordentlige løn- og arbejdsvilkår, eksempelvis når Arbejdstilsynet og fagforeninger er på arbejdspladsbesøg, og så arbejdstagerne kender deres egne rettigheder og vilkår.

– 2. I kampen for bedre vilkår for bl.a. platformsarbejdere vil et bredt og entydigt europæisk arbejdstagerbegreb være effektivt, ligesom platformsarbejdere i udgangspunktet skal regnes som ansatte frem for selvstændige. Hermed undgår vi, at lønmodtagere fejlagtigt klassificeres som selvstændige uden lønmodtagerrettigheder.

– 3. Og så bør Ursula von der Leyen droppe forslaget om en europæisk mindsteløn, som mange lande og arbejdsmarkedsparter, bl.a. i de nordiske lande, er imod. I stedet kigger vi gerne på, hvordan man på anden vis kan understøtte nationale kollektive arbejdsmarkedsmodeller, siger Peter Kaae Holm.