Danmarks største fagforbund afviser det foreliggende fusionsgrundlag for LO og FTF

En enstemmig hovedbestyrelse i 3F sagde på sit møde i dag nej til det forhandlingsgrundlag, som er resultatet af langvarige drøftelser mellem LO og FTF om etablering af en ny, fælles hovedorganisation.

Forbundets skepsis over for en ny, fælles hovedorganisation på det foreliggende grundlag er bl.a. baseret på, at man i forhold til LO vil:

– Få sværere ved at prioritere de kortuddannedes behov for efteruddannelse og opkvalificering,

– Få sværere ved at varetage medlemsforbundenes interesser ved at markere sig klart, tydeligt og uden forbehold i faglig-politiske spørgsmål,

– Få en uafklaret regional og lokal struktur og en stækket interessevaretagelse mht. erhvervs-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik i forhold til kommuner og regioner.

Ekstraordinær kongres nødvendig

“Vi støtter, at der indkaldes til en ekstraordinær kongres i LO i april. Det er helt naturligt, at den forhandlingsproces, som der blev givet grønt lys til på en LO-kongres, også afrundes på en LO-kongres,” siger 3Fs formand Per Christensen.

“Skulle der på LOs ekstraordinære kongres, på trods af 3Fs holdning, være et kvalificeret flertal for opløsning af LO og en fusion med FTF – og et tilsvarende kvalificeret flertal for fusionen i FTF – vil vi naturligvis fortsat aktivt arbejde for, at 3F er medlem af et stærkt, solidarisk fællesskab og en slagkraftig hovedorganisation – både i den nationale, regionale og lokale interessevaretagelse og offentlige debat,” siger Per Christensen.