Ny, landsdækkende undersøgelse af kommuner og regioners udbud viser, at krav om sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår anvendes langt mere hyppigt og på flere områder, end tidligere.

”Det er bestemt meget positivt, at man nu i klart større omfang er opmærksom på, at vores fælles skattemidler ikke anvendes til underbetaling og tilsidesættelse af arbejdsmiljø, arbejdstidsregler mv.,” siger Henning Overgaard, forbundssekretær i 3F.

”Kommuner og regioner skal naturligvis både sikre fair konkurrence, så de ordentlige virksomheder ikke underbydes af plattenslagere, og samtidig beskytte vilkårene for de medarbejdere som i praksis skal udføre opgaverne for det offentlige.”

”Nu skal vi have løftet overliggeren, så flere ikke blot har kravet med i udbudsmaterialet, men også i praksis kontrollerer, at betingelserne overholdes og på forhånd har fastsat sanktionsmuligheder, hvis det ikke sker. Der er jo en bred vifte af muligheder, hvis man konstaterer svigt, lige fra påtale over dagbøder, skærpet kontrol og til at ophæve kontrakten og evt. udelukke et fremtidigt samarbejde med leverandøren,” siger Henning Overgaard.

Næsten ni ud af ti kommuner har ifølge undersøgelsen indarbejdet arbejdsklausuler (mht. løn- og arbejdsvilkår) i deres udbuds- og indkøbspolitik. Det er en klar fremgang i forhold til 2017, hvor det var godt hver anden kommune, som brugte arbejdsklausuler inden for alle områder.

”Det er også positivt, at kommunerne ofte bruger kædeansvar, så en leverandør ikke kan omgå betingelserne ved brug af underleverandører,” siger Henning Overgaard. ”Men der er stor forskel på anvendelsen af kædeansvar inden for de forskellige områder. Inden for teknisk service er det kun hver andet udbud, mens det inden for bygge og anlæg gælder for ni ud af ti udbud.”

Det halter fortsat gevaldigt mht. brug af lærlingeklausuler, som kun anvendes af hver tredje kommune, mens alle fem regioner dog har klausulen med inden for bygge og anlæg:

”Nærmest hver eneste dag kan man høre arbejdsgivere klage over mangel på kvalificeret arbejdskraft, samtidig med at flere end 17.000 unge søger en praktikplads. Her bør kommuner og regioner stramme gevaldigt op og langt oftere også anvende krav om elever og praktikpladser i deres udbud, så man belønner de virksomheder, der varetager deres uddannelsesansvar,” siger Henning Overgaard.

Den landsdækkende undersøgelse er gennemført af ”Analyse & Tal” for 3F og sætter fokus på:

– arbejdsklausuler, om sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår, som aftalt mellem parterne i den brancherepræsentative overenskomst,

– lærlingeklausuler, så kommunernes og regionernes eksterne leverandører også bidrager til uddannelsen af morgendagens faglærte til det danske arbejdsmarked,

– arbejdsmiljøklausuler, der eksempelvis supplerer allerede gældende krav i arbejdsmiljøloven,

– sociale klausuler, som omfatter personer i støttet beskæftigelse i eksempelvis skåne- eller fleksjob.