Danmarks Frie Forskningsfond giver 333 millioner kroner til 65 forskningsprojekter om grøn omstilling.

Den grønne omstilling er en af tidens helt stores samfundsmæssige udfordringer. Derfor giver Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) nu 333 millioner kroner til 65 forskningsprojekter inden for netop den grønne omstilling. Midlerne skal bruges til at hjælpe talentfulde forskere på vej og på den måde sikre nye, originale idéer og forskningsmæssige gennembrud inden for blandt andet klima, natur og miljø.

DFF har modtaget i alt 452 ansøgninger fra alle dele af den danske forskningsverden, og de 65 projekter, der er kommet gennem nåleøjet, omfatter et bredt spektrum af forskning inden for den grønne omstilling. Det glæder Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen:

  • Jeg er glad for at se alle idéerne og den store interesse, der har været for forskning i grøn omstilling i de udvalgte projekter. Det er godt at se, at de grønne forskningsmidler, vi fra Christiansborg har afsat, nu er ude at leve i konkrete projekter. Jeg vil også gerne rose, hvordan hele den danske forskningsverden byder ind. Der er brug for et bredt, tværgående blik, hvis vi skal kunne løse klimaudfordringerne, udtaler ministeren.

Se de 65 grønne forskningsprojekter her

Der tages forbehold for, at de nævnte beløb kan ændre sig efter den forestående budgetgennemgang.

Tredje år med tematisk forskning
Forskningsprojekterne finansieres af tematiske forskningsmidler, dvs. temaer, som der politisk er valgt at prioritere midler til. Danmarks Frie Forskningsfond udmøntede tematiske forskningsmidler for første gang i 2018. Årets udmøntning af midlerne til grøn omstilling på 333 millioner kroner er den hidtil største tematiske pulje i DFF-regi, og bestyrelsesformand, David Dreyer Lassen, erklærer sig også godt tilfreds med det mangfoldige ansøgningsfelt:

  • Det tyder på, at vi har ramt et fornuftigt leje med det bredt formulerede tematiske opslag om grøn omstilling. Det viser netop den frie forsknings styrke, når projekter baseres på forskernes egne idéer; det danner grobund for nye og uopdyrkede muligheder, konstaterer han.

Tidligere år har tematiske midler gået til forskning i f.eks. tidlig indsats for børn, digitale teknologier samt læring og uddannelseskvalitet. Læs mere om de tematiske midler her.

Projekter om grøn adfærd og lagring af energi
De 333 millioner kroner er uddelt af et tematisk udvalg bestående af førende danske og internationale forskere på det grønne område:

  • Når man tænker på grøn omstilling, tænker man ofte på en teknologisk løsning, men vi har faktisk mange projekter, der forholder sig til adfærd, der kan fremme den grønne omstilling og er det, man kan kalde borgernær forskning, siger Søren Rud Keiding, der er professor og formand for det tematiske råd for grøn omstilling.

De 65 projekter modtager mellem 2,5 og 11 millioner kroner hver og vil løbe over 3-6 år.

Flere af projekterne arbejder med forskellige former for lagring af energi. F.eks. undersøger professor Peter Christian Kjærgaard Vesborg fra DTU, i projektet Stored solar (STORSOL), om solernergi kan lagres i batterier.

Nikolaj Elf fra Syddansk Universitet skal med projektet “Green Transition in Lower-Secondary Education: A Mixed-Methods Study of Quality Teaching in Danish Schools” forsøge at udvikle nye kvalitetskriterier for undervisning i grøn omstilling. Det gøres ved blandt andet at målrette undervisning mod mellemtrin-niveauet i folkeskolen, hvor lærere og ledere skal klædes bedre på i forhold til det uddannelsesmæssige aspekt ved grøn omstilling.

Offentlige institutioner er i søgelyset i projektet “Public Actors’ Capacities in the Governance of Green Transitions (CAPACITOR)”, som ledes af Susana Borras Alomar fra Copenhagen Business School. Projektet skal bidrage til en teori om offentlige aktørers kapacitet til grønomstilling og samtidig identificere, hvor der er mangler på området.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer