Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 61 konkurser i marts måned i bygge- og anlægsbranchen. Det bringer antallet af konkurser i løbet af de seneste 12 måneder op på 703 – en stigning på 29 procent i forhold til ét år tidligere

I marts måned var der 61 konkurser i bygge- og anlægsbranchen og der har dermed været 703 konkurser i løbet af det seneste år. Til sammenligning var der i samme periode ét år tidligere 546 konkurser, og der har dermed været en stigning på 29 procent.

– Med de forholdsvis mange konkurser i marts måned fortsætter tendensen fra det seneste stykke tid med mange konkurser. Der har været en pukkel af konkurssager, som har hobet sig op hos Erhvervsstyrelsen, og der har givet en forskydning af sager fra andet halvår 2015 til starten af 2016, men det ændrer jo ikke ved, at vi gennem det seneste år har set en kraftig stigning i antallet af konkurser, siger analysechef Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri.

– Det er et lidt komplekst billede i øjeblikket i bygge- og anlægsbranchen. På den ene side stiger antallet af konkurser, mens vi på den anden side også ser, at flere kommer i beskæftigelse. En del af forklaringen er, at aktiviteten stille og roligt kravler op, men der er stadig ekstrem stor konkurrence i branchen og derfor mange virksomheder, der balancerer på en knivsæg – og nogle af dem falder så desværre ned på den forkerte side, siger Andreas Fern­strøm.