Gennem det ulovlige salg har den dømte omsat for 9.383 kroner. Beløbet er konfiskeret ved dommen. Kvinden annoncerede på online salgsplatformene Tradano/Trendsales, DBA og GulogGratis, og kom herigennem i kontakt med købere, som i mindst 109 tilfælde betalte for adgang til 38 forskellige ophavsretsligt beskyttede værker i form af e-bøger.

Den ulovlige kopiering og salg af materialet stod på i en periode fra januar 2018 til september 2019 og fortsatte efter, at Rettighedsalliancen, den interesseorganisation der arbejder for at beskytte ophavsretsligt beskyttede værker på internettet, advarede kvinden om, at det er forbudt at kopiere og sælge e-bøger, som man ikke har rettighederne til. Rettighedsalliancen fik umiddelbart forinden GulogGratis og DBA til at lukke salgsannoncerne, og anmeldte på vegne af e-bøgernes rettighedshavere sagen til Statsadvokaten for 
Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK.

– Det er kort sagt ulovligt at kopiere e-bøger, hvis man ikke ejer rettighederne til dem. Det er en skærpende omstændighed, at der er sket et betydeligt antal salg, og at det er sket gennem en længere periode. Den dømte har nu modtaget en straf for krænkelse af ophavsretsloven, og altså fået en plet på straffeattesten. Et forhold, der kan have betydning for hende i mange år fremover. Derfor er det vigtigt at forstå, at selvom det er let at gøre det, så er det strafbart at kopiere e-bøger uden forfatterens tilladelse. Kriminaliteten udhuler rettighedshavernes forretningsgrundlag, og det kan betyde færre og dyrere lærebøger til studerende i fremtiden, siger anklagerfuldmægtig Simone Jeppesen.

SØIK fremsatte på vegne af Rettighedsalliancens medlemmer et erstatningskrav på 10.000 kroner, som den nu dømte skal betale i erstatning.

Rettighedsalliancen har netop lanceret en ny kampagne, der skal oplyse de studerende om lovlig brug af studiebøger, så de ikke utilsigtet begår kriminalitet, der kan få store konsekvenser for dem.