Udviklingsministeren er rejst til Genève for at deltage i FN’s konference om Afghanistan og for at drøfte den alvorlige humanitære situation med FN’s generalsekretær. Med et nyt bidrag på 240 mio. kr. afsætter Danmark samlet set 500 millioner kr. til humanitære indsatser i Afghanistan og nabolandene i 2021.

FN samler i dag verdenssamfundet i Genève til en konference om krisen i Afghanistan. Konferencen har til formål at sætte fokus på den alvorlige humanitære situation i landet og mobilisere akut støtte til den nødlidte afghanske befolkning.

– Det er hjerteskærende at følge udviklingen i Afghanistan – og situationen ser kun ud til at blive forværret i de kommende måneder, hvor vinteren nærmer sig. Derfor skal vi fortsat hjælpe det afghanske folk, udtaler udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen.

– Det er vigtigt, at det internationale samfund står sammen og graver dybt i lommerne for at afhjælpe den forværrede humanitære situation i Afghanistan. Det er netop formålet med konferencen i dag, og den besked vil jeg også overbringe FN’s generalsekretær. Danmark står klar, og derfor sender jeg nu yderligere 240 millioner kr. til akutte humanitære indsatser i Afghanistan og nabolandene, tilføjer han.

Op mod 11 millioner afghanere har akut brug for nødhjælp i årets sidste måneder. FN har anmodet om op mod 606 millioner USD til at sikre akut humanitær assistance.

Ud af de 240 mio. kr. fordeles 157 nu med 36 mio. kr. til FN’s befolkningsfond, UNFPA, 36 mio. kr. til FN’s børnefond, UNICEF, samt 85 mio. kr. til danske organisationer, der allerede er engagerede i Afghanistan. Den resterende penge er afsat i en reserve, der vil blive udmøntet ud fra specifikke behovsvurderinger.

Udviklingsministeren udtaler:

– Det er i alles interesse, at vi undgår en forværring af den humanitære situation og får hjulpet flest mulige mennesker, hvor de er, så der ikke opstår yderligere flygtningestrømme i nærområdet. FN og de danske humanitære civilsamfundsorganisationer vil med det nye danske bidrag kunne redde liv i Afghanistan samt i nabolandene, hvor afghanerne er flygtet til. Fra dansk side har vi særligt fokus på at beskytte kvinder og piger, dække de massive humanitære behov for rent vand og basale sundhedsydelser såsom behandling af underernæring og vaccinationer hos små børn.

Baggrund
Med det nye bidrag vil Danmark siden starten af 2021 samlet set sende 500 millioner kr. til humanitære indsatser i Afghanistan og nabolandene.

Efter den 15. august har Danmark indtil nu bidraget med 120 mio. kr til FN’s humanitære luftbro og flyvninger (20 mio. kr.) og til FN’s flygtningeorganisation, UNHCR (30 mio. kr), FN’s humanitære landefond (35 mio. kr.) og den Internationale Røde Kors Komité, ICRC (35 mio. kr.). Dertil kommer en række løbende humanitære bidrag til danske NGO og internationale organisationer. Inden den 15. august var der afgivet 140 millioner kr. i humanitære tilsagn for 2021 med bidrag til FN’s humanitære landefond, FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) og gennem strategiske partnerskaber med danske NGO’er.

Af de 240 mio. kr. som annonceres nu bevilliges 130 mio. kr. over rammen for akutte og langvarige kriser og 27 millioner kr. omallokeres fra landeprogrammet i Afghanistan til akutte indsatser. Hertil reserveres 83 mio. kr. til akutte indsatser i forbindelse med krisen i Afghanistan.

Den humanitære situation
Den nye situation i Afghanistan vil have store konsekvenser for mennesker i Afghanistan. Eksempelvis lider en halv million børn under fem år allerede af akut underernæring, og Afghanistan har den højeste rate for mødredødelighed i Asien.
Der er fem millioner internt fordrevne afghanere, og FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, vurderer, at krisen kan give op mod en halv million flere. Flygtningestrømme forventes også at søge mod nabolandene. Over 2,5 millioner afghanere er i dag registrerede som flygtninge, hvoraf hovedparten befinder sig i Pakistan og Iran.