Familienetværket Fredericia, der drives i samarbejde mellem Blå Kors og frikirken Kirkeibyen, har modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen, som gør det muligt at fortsætte og udvikle arbejdet blandt udsatte familier lokalt i Fredericia.

Familienetværket Fredericia, der er et samarbejde mellem Blå Kors Danmark og frikirken Kirkeibyen i Fredericia, har modtaget 220.000 kr. i støtte fra Socialstyrelsens pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde.

I familienetværket kommer der familier og enlige, der af den ene eller anden årsag er pressede i hverdagen. Det kan være sygdom, økonomi, misbrugsproblemer, ensomhed eller noget helt andet. Fælles er ønsket om og behovet for et godt fællesskab.

Familienetværket drives primært at frivillige medarbejdere, og derfor kommer støtten på de 220.000 kr. også til at gøre en stor forskel.

– Vi sætter stor pris på støtten. Det giver ro og har stor betydning, når vi modtager et økonomisk rygstød i familienetværket. Det hjælper til at kunne fortsætte vores arbejde med at skabe rum for liv og nære relationer for alle generationer, siger Simon Tind, der er leder af Familienetværket Fredericia.

Fællesskabet gør en forskel

I Familienetværket Fredericia har de fokus på det gode fællesskab med plads til alle, hvor man både har mulighed for at snakke og blive hørt, og hvor man også kan få hælp til hverdagens udfordringer.

– I Familienetværket deler vi liv med hinanden og hjælper hinanden. Nogle gange giver vi også praktisk hjælp, hvis der er et særligt behov for det. Men ellers er det i høj grad bare det at være en del af et fællesskab, hvor man bliver set og hørt og føler sig forstået og værdsat, der måske gør den største forskel, siger Simon Tind.

Også hos Blå Kors Danmarks generalsekretær Christian Bjerre er der glæde over bevillingen fra Socialstyrelsen.

– Vi har rigtig gode erfaringer med, at vores familienetværk rækker ud til mange udsatte mennesker i nærområdet og tilbyder et godt netværk og ofte også konkret hjælp til udfordringer i hverdagen, derfor er vi meget glade for bevillingen, som giver os mulighed for fortsat at hjælpe sårbare familier og enlige i Fredericia, siger Christian Bjerre.

Familienetværket mødes mandag i lige uger kl. 16.30-19 i Kirkeibyens lokaler på Vejlevej 12 i Fredericia.

Det er gratis at komme i familienetværket, og der er altid gratis fællesspisning og gratis aktiviteter.

Der kommer typisk mellem 60 og 80 deltagere hver gang.