En 22-årig mand er i dag ved et enigt nævningeting ved Retten i Esbjerg blevet dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling uden længstetid, for at have kvalt sin far og efterfølgende pakket liget ind i plastik og opbevaret det i et pulterkammer over flere måneder. Manden blev endvidere frakendt retten til at modtage arv efter faderen. Den dømte begik drabet i oktober 2014, men liget blev først fundet af politiet på bopælen den 11. januar 2015. Retten og nævningene afviste den dømtes påstand om, at der ikke forelå forsæt til drab, ligesom det blev afvist, at der var tale om en nødværgehandling.

Retten afsagde kendelse om navneforbud.