Sundhedsudvalget har bedt Økonomiudvalget om at frigive de 40 millioner kroner til budgettet, som der skal bruges i 2020 på Sundhedshuset, hvor der blandt andet kommer en ny speciallæge og nye elevatorer.

I budget 2020 er der afsat 40 millioner kroner, som benyttes til Sundhedshuset og der er nogle særlige fokusområder pengene skal bruges på.

  • Forbedre borgernes adgang i huset og nedbringe udgifterne til driften ved at skifte og forbedre elevatorer, sikre skiltning, reparere kloaker, forbedre parkeringsområderne mm.  Herudover etableres en træningsbane i regi af Active Living, samt en legeplads.
  • Istandsætte stueetagen i B bygningen. Herefter vil hele stueetagen på Sundhedshuset være istandsat og borgerne vil møde et pænt hus. De aktører, der gøres klar til i stueetagen, er blodprøvetagningen, sygeplejeklinikken, mammografiscreeningsenheden, vagtlægen, jordemoderkonsultationen, demensfællesskabet Lillebælt, frivilligcentret og en speciallæge.
  • Udarbejde plantegning for lokal- og socialpsykiatrien med tydeliggørelse af, hvad der flyttes til sundhedshuset, og hvorledes etagerne skal indrettes for at passe til psykiatriens behov.

“Elevatorerne har ikke kunne overleve ombygningen, og det er derfor en opgave vi skal have løst,” siger formand for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen (DF), til Fredericia AVISEN og fortsætter:

“Vi skal have lavet stueetagen færdigt så det fremstår som en sammenhæng mellem blodprøvetagningen og sygeplejeklinikken,” siger Eilersen og nævner, at der er en aftale på plads med en ny speciallæge, men at man ikke kan komme nærmere ind på det endnu.

I 2020 kommer Active Living til. Det forventes, at det kommer til at være på plads i løbet af det første halve år.

“I den forbindelse har vi i udvalget planlagt, at vi skal kigge på hele området omkring indgangsområdet mod Volden,” fortæller Susanne Eilersen.

Selvom vi skriver januar 2020, så ser Sundhedsudvalget et godt stykke ud i fremtiden.

“Vi har bedt forvaltningen om til maj at udarbejde en oversigt, hvor vi får tydeliggjort, hvor mange penge, vi skal søge til budget 2021 for at få psykiatrien på plads, da det er målet, at dette skal ske i 2021. Det er noget, som vi arbejder på sideløbende på med det andet,” slutter Susanne Eilersen.

https://lecture.dk/event/michael-teschl-6-2-2020/

Leave a Reply