Det skorter ikke på idéer til, hvordan undervisningen i naturfagene kan blive mere spændende for eleverne. Folkeskolerne i Fredericia har sendt idéer ind til Børne- og Skoleudvalget, som svarer til 450.000 kr.

”Det har desværre ikke været muligt at imødekomme alle ansøgninger. Men vi har prioriteret de ansøgninger, der havde størst fokus på bæredygtighed, da vi oprettede puljen netop til dette. Det hænger også rigtig godt sammen med både byrådets vision og vores medlemskab af det store landsdækkende projekt Grøn Generation. Vi kiggede også på, om ansøgningerne lagde op til en anderledes og meget eksperimenterende undervisning. Vi ved nemlig fra vores undersøgelser, at mange af vores elever i folkeskolen synes, at undervisningen i naturfag godt kunne være lidt mere spændende”, fortæller Cecilie Roed Schultz, næstformand i Børne- og Skoleudvalget, i Fredericia Kommunes pressemeddelelse.

Puljen på de 200.000 kr. er fordelt således:

Erritsø Fællesskole får 45.000 kr. til undervisningsforløb omkring alternative energiformer. Forløbet fokuserer på, hvordan vi begrænser vores forbrug af fossile brændstoffer. Forløbet bygger på blandt andet barn til barn-undervisning og styrker sammenhængen mellem dagtilbud og skole.

Fjordbakkeskolen får 49.500 kr. til at arbejde med bl.a. skolehaver, affald og vand. Forløbet tegner en rød tråd fra dagtilbud til udskoling, og skolen vil forsøge at inddrage flere eksterne aktører i børnenes naturfagsundervisning. Pengene skal bruges til at løfte den grønne profil i distriktet yderligere.

Kirstinebjergskolen får 40.000 kr. til at styrke den eksperimenterende undervisning i skolens basisafdelinger. Der bliver fokus på sol- og vindenergi og deres forskelligheder, når vi bruger dem som grøn energi.

Ullerup Bæk Skolen får 40.000 kr. til at lave højbede på afd. Skolesvinget og afdeling Skjoldborgsvej. Højbedene skal bl.a. indgå i forløb om bæredygtighed på tværs af fagene madkundskab og natur/teknologi.

Frederiksodde Skole får 25.500 kr. til at lave vækstbede, der skal være med til at udbrede de gode erfaringer skolen har fra ´Grow your City´ på Fredericia C, som eleverne har været meget engageret i. Flere elever, f.eks. også kørestolsbrugerne, vil med højbedene få bedre mulighed for at deltage i den undersøgende og eksperimenterende naturfagsundervisning.