Bedste hussalg i årtiet og fortsat stigende priser ind i efteråret. Lejlighedspriser er pressede af større udbud og færre salg. Lidt færre sommerhuse solgt. Samlet set er flere års konstant optur og fremgang i handlerne brudt.

Nye tal fra ejendomsmæglerkæden Home viser, at huspriserne stiger for fjerde måned i streg, mens lejlighederne fortsætter i sporet, hvor der siden maj har været pres på priserne i nedadgående retning.

Handelstal fra alle landets ejendomsmæglere fortæller samme historie.

”Hussalget er indtil nu det bedste i årtiet, mens salget af lejligheder er lavere end de tre forudgående år, og sommerhussalget er en smule under sidste år. Samlet set er boligmarkedet – målt i antal handler – to procent efter 2017 på nuværende tidspunkt. Det er næstbedste årgang i årtiet, så salget er fortsat på et flot niveau, ” siger Michael Dalsager, der er senior kommunikationskonsulent i Home om handelstallene fra Boligsiden.

Hussalget er 1,8 procent foran 2017. Lejlighedssalget er godt 11 procent efter, og sommerhussalget er 1 procent lavere.

Særligt punkt for husopsving

Opsvinget på husmarkedet har nået et særligt punkt i år, hvor de største byer ikke længere trækker læsset fremad. Det er i stedet flere storbynære kommuner, provinsbyer, landkommuner og økommuner, der flytter markedet frem.

”2018 kan godt blive sidste år med fortsat vækst i hushandlerne, fordi fremgangen allerede er nået rigtig godt rundt i landet. For boligsalget under ét bryder vi i år med seks-syv års konstant optur. Når det er sagt, så præsterer boligmarkedet overordnet på et højt niveau, og meget tyder på, at det fortsætter sådan nogen tid endnu, hvis renten holder sig på det ekstremt lave niveau, vi har vænnet os til,” siger Michael Dalsager.

Husene er modsat lejlighederne fortsat billigere end før finanskrisen. Realt – altså fratrukket inflationen – er huspriserne på landsplan 16,9 procent lavere.

“Selv om priserne nu også er steget mange steder uden for de store byer, så får køberne fortsat en del mere hus for pengene der, og det taler for, at vi fortsat vil se et rigtig godt hussalg mange steder. “

Huspriserne stiger, lejligheder falder i pris

Prismæssigt er det også husene, der viser vejen med de største stigninger i øjeblikket.

Fra september til oktober steg priserne på landsplan med beskedne 0,1 procent, og sammenlignet med for et år siden ligger huspriserne nu 4,3 procent højere.

Lejlighedspriserne faldt med 0,8 procent den seneste måned. I København var faldet på 1,0 procent og i Aarhus 1,3 procent, viser prisindeksene fra Home og Danske Bank.

På landsplan handles lejligheder nu kun knap 1 procent over priserne for et år siden, viser Homes prisindeks.

”Lejlighedspriserne er pressede af højere udbud og færre salg, og vi er nu tæt på, at lejlighederne er billigere end for et år siden. Det er nye toner, ” siger Michael Dalsager i Home.

Interessen fra køberne er fortsat fin, og i oktober var der både flere fremvisninger af lejligheder, villaer og sommerhuse.

Men der bliver handlet mere om tingene på lejlighedsmarkedet nu end tidligere.

https://www.facebook.com/heinybags/
Annonce