Et fysisk ark papir med 19 enkle ja eller nej spørgsmål, i forskellige kategorier, skal bidrage til en reduktion i antallet af faldulykker blandt ældre på plejecentrene i Kolding Kommune.

Fald er den hyppigste ulykke hos ældre. Ifølge en analyse foretaget af Sund By netværket, er fald i aldersgruppen 65+ den femte hyppigste dødsårsag.

– Vi startede projektet fordi der var behov hos plejecentrene for at arbejde systematisk, tværfagligt og forebyggende med faldproblematikken blandt de ældre. Og nu har vi udviklet en procedure og et værktøj til registrering, screening og forebyggelse af fald hos borgere på kommunens plejecentre, fortæller Linda Jahns Kristensen, centerleder på Kongebrocenteret.

De 19 spørgsmål er et resultat af et samarbejde mellem Senior- og sundhedsområdet i Kolding Kommune. Formålet med projektet har været, at opfinde et redskab der kan medvirke til at forebygge og årsagsafdække fald blandt ældre.

– Vi havde brug for et konkret værktøj, og først kiggede vi til andre kommuner. Der var ingen der havde noget, som vi mente var det ”rigtige” for os. Og så tog vi fat på en designproces, og sammen med kommunens egne designkonsulenter og en studerende fra Designskolen, er vi altså nået frem til et stykke papir. Alverdens viden på området er kogt ned til 19 spørgsmål, fortæller Linda Jahns Kristensen, der har stået i spidsen for projektet.

Fald blandt ældre borgere medfører ofte nedsat livskvalitet fordi egenomsorgsevnen forringes, faldene følges af smerter, der er også indlæggelser, og i værste fald er faldulykkerne på den ene eller anden måde, medvirkende til tidligere død.

Screenings-værktøjet, der er ved at blive implementeret på alle kommunens plejecentre, er delt op i tre trin: Registrering af faldet (hvor, hvornår, hvordan, hvad er sket er vedkommende kommet til skade). En analyse ved hjælp af screeningsværktøjet. En opfølgning hvor eventuelle handlinger og forebyggende tiltag indgår.

Resultaterne fra test af projektet er, blandt andet, en stor tilfredshed hos personalet om enkeltheden og brugervenligheden. Der er blandt medarbejderne kommet stort fokus på årsager til fald, forebyggende tiltag og den tværfaglige sparring om resultatet af screeningen er frugtbar i forhold til drøftelser om løsninger og forebyggende tiltag.