I går dimitterede 17 meget glade 9. klasser fra Fænøsund Friskole, hvoraf de fleste har gået hele deres skoleliv på friskolen.

”Det er en 9. klasse, der tydeligt har taget ansvar for fællesskabet på skolen. Det er den klasse, som stod i spidsen for at få oprettet et elevråd, så eleverne på Fænøsund Friskole fik indflydelse og kunne bidrage til fællesskabet. Der viste de, at de har forstået, at det kræver engagement og ansvarlighed, hvis man gerne vil have indflydelse. Så jeg er umådelig stolt af de unge mennesker, og jeg er meget tryk ved at sende dem ud på deres videre færd”, siger skoleleder Dorte Rud Moubo.

Fænøsund Friskole er en grundvig/koldsk friskole, og de 17 unge mennesker har ikke kun fået lærdom med i deres rygsæk. De er samtidigt blevet uddannet til at være nogle samfundsborgere, der tager medansvar for sig selv og andre.

”Den grundtvig-koldske tankegang tager udgangspunkt i det hele menneske – et menneske, som er selvbevidst og ansvarsbevidst. De unge mennesker, vi sender ud i verden har været gode forbilleder for de mindre elever, som de kunne se op til og spejle sig i. De er kreative i deres tænkning, når de skal løse opgaver, og argumenterer for det, de har på hjertet.”, fortæller Dorte.

Med i rygsækken fik de 17 unge dimittender også en ganske flot afgangseksamen. Klassen opnåede et fælles gennemsnit på 8,9.

”Jeg er stolt af de unge mennesker, de er blevet til. Stolt af, at de kan tage ansvar for sig selv og for hinanden – og skifte retning, hvis den vej, de er på vej ned ad, er forkert. Fællesskaber vokser med dem, og de skaber glæde omkring sig med deres nysgerrighed”, slutter klasselærer Bolette Holm.