150 unge elevambassadører fra de danske social- og sundhedsskoler var samlet den 2.-3. oktober i Vejle. Her lærte de hinanden at kende og blev trænet i at inspirere andre unge til at vælge en karriere indenfor sundhed og omsorg. YouTuberen Rasmus Brohave deltog i projektet som underviser og træner for de unge.

Hvert år skal elever i folkeskolens 9. og 10. klasse vælge karrierevej. En del af de unge er nysgerrige på en karriere indenfor sundhed- og omsorg og har en drøm om at gøre en forskel og hjælpe andre. Men viden om social- og sundhedsuddannelserne, -faget, samt karriere- og videreuddannelsesmuligheder er begrænset hos både de unge, deres forældre og vejledere i folkeskolen.
Derfor er 11 social- og sundhedsskoler landet over gået sammen om projekt UNG I VELFÆRD, hvor 150 elevambassadører i alderen 16-25 år skal ud på folkeskoler, uddannelsesmesser, åbent hus og lignende for at møde grundskoleeleverne, fortælle om mulighederne og svare på spørgsmål om social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelserne.

YouTuberen Rasmus Brohave underviste eleverne under weekendens workshop. Foto: AVISEN – Andreas Dyhrberg Andreassen

Kendt ung YouTuber trænede de unge elevambassadører

Til at træne og kvalificere de unge ambassadører havde skolerne hyret YouTuberen Ramus Brohave, da han har stor erfaring med at nå unge målgrupper på de sociale medier, har over 280.000 følgere på hans YouTube kanal, og har bl.a. øget kendskabet til en række uddannelsesmuligheder med sin YouTube-serie ”Hvad kan jeg blive”. Som led i serien lavede han i 2020 i samarbejde med social- og sundhedsskolerne en film om at blive social- og sundhedsassistent.

– Det bliver superinteressant at træne en masse unge i at blive gode ambassadører. Jeg kan bidrage med alt det, jeg selv har lært, blandt andet hvordan man laver godt indhold til sociale medier, hvordan man kan præsentere sig selv på en god måde og også noget om det, som virker mindre godt, fortalte Rasmus Brohave forud for træningsweekenden.

Yasmin Shaterabadi ved weekendens workshop om at blive rollemodel. Foto: AVISEN – Andreas Dyhrberg Andreassen

Elevambassadør vil inspirere andre unge og vise kvaliteterne ved SOSU-faget

Udsigten til at blive trænet af en professionel YouTuber har vakt interesse hos 19-årige Yasmin Shaterabadi. Hun er ved at tage en EUX Velfærd uddannelse, hvor hun bliver student og social- og sundhedsassistent på én gang. Yasmin Shaterabadi har store forventninger til en weekend med fokus på fif og inspiration til at blive en god elevambassadør:

-Jeg synes, Rasmus Brohave har en rigtig god udstråling og bruger sin YouTube kanal på en måde, hvor han tager mange vigtige emner op; som f.eks. uddannelse. Så jeg glæder mig til at møde ham og lære af ham. Jeg vil gerne være ambassadør for at fortælle andre unge om EUX-uddannelsen, og jeg vil gerne være med til at sætte mere fokus på den. Og jeg vil også gerne være med til at vise, at social- og sundhedsuddannelserne har et højt fagligt niveau, er spændende og åbner for mange karrieremuligheder – både arbejde og videreuddannelse, forklarer Yasmin Shaterabadi.

Vigtigt at flere uddanner sig til en karriere inden for sundhed og omsorgsområdet

I Social- og Ældreministeriet glæder social- og ældreminister Astrid Krag sig over, at 150 unge som Yasmin vil være rollemodel og dermed være med til at udbrede kendskabet til social- og sundhedsuddannelserne.
For det er der i ministerens øjne brug for:

– Desværre ser vi allerede nu, at kommunerne har problemer med at finde nok medarbejdere til ældreplejen. Det problem ser kun ud til at blive større i fremtiden, og det skal løses. Alle danskere skal trygt kunne gå alderdommen i møde med vished for, at de kan få den rette pleje og omsorg, siger social- og ældreminister Astrid Krag.

– Det er helt afgørende for vores velfærdssamfunds fremtid, at flere uddanner sig som social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, så der er fagligt kvalificerede medarbejdere til at tage sig af de ældre. Jeg tror rigtigt meget på, at de unge rollemodeller i projekt ”Ung i velfærd” kan være med til at inspirere andre unge til at vælge et job i ældreplejen – et i øvrigt utroligt spændende og givende job, hvor man virkelig gør en forskel, siger social- og ældreminister Astrid Krag.

SOSU-skolerne følger de unges ønsker

På social- og sundhedsskolerne håber man, at samarbejdet med Rasmus Brohave giver de mange elevambassadører et mere professionelt udgangspunkt, end tilfældet har været hidtil, hvor de enkelte skoler har arbejdet på meget forskellige vis med rollemodeller og elevambassadører.

Anne Mette Vind. Direktør for SOSU FVH.

– Vi er utrolig glade for at kunne gennemføre projekt UNG I VELFÆRD. Undersøgelser blandt vores elever har vist, at de unge ønsker at blive informeret om uddannelse gennem andre unge, som de finder troværdige og inspirerende. I denne sammenhæng italesatte flere Rasmus Brohave og hans YouTube serie ”Hvad kan jeg blive”, så samarbejdet mellem Social- og sundhedsskolerne og Rasmus Brohave er udsprunget af de unges egne ønsker, siger Anne Mette Vind.

Hun er direktør på Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, der tog initiativ til projektet og sidenhen har fået 10 samarbejdsskoler med til at opbygge det landsdækkende elevambassadørkorps.

Og allerede nu er der positive meldinger omkring indsatsen, som forhåbentlig gør en positiv forskel i en tid, hvor behovet for veluddannet fagpersonale på pleje- og sundhedsområdet er massivt:

– Vi har allerede set positive resultater i forbindelse med hvervning af ambassadører på skolerne. De unge vil rigtig gerne gøre en forskel. De vil gerne være med til at fortælle om SOSU-faget og de mange oplevelser og udfordringer, som de får, når de påtager sig den vigtige rolle som professionel fagperson i andre menneskers liv. Den lyst og den motivation griber vi og arbejder videre med i håb om at vække interesse for SOSU-uddannelserne, når de unge grundskoleelever og deres forældre starter på uddannelsesvalgrejsen omkring 8.-9. klasse, siger Anne Mette Vind.

Unikt samarbejde mellem 11 social- og sundhedsskoler og samarbejdspartnere

Samarbejdet mellem de mange SOSU-skoler spænder lige fra Bornholm til Nordjylland og inkluderer også skolernes samarbejdspartnere i kommuner og regioner. Samarbejdet om at kvalificere de 150 elevambassadører er støttet med 1,68 mio. kr. fra Tietgenfonden.

– Vi håber, at flere unge og forældre får øjnene op for social- og sundhedsskolernes mange tilbud. Vi har som samfund brug for mangfoldighed både i uddannelserne og i uddannelsesvalget, siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Tietgenfonden.
Elevambassadører skal bidrage med vigtige ressourcer i lokale rekrutteringsaktiviteter

Efter træningsweekenden i oktober indgår elevambassadørerne i en række rekrutterings- og markedsføringsaktiviteter lokalt. Eleverne skal bl.a. deltage på uddannelsesmesser, være med til åbent hus og bidrage på skolernes sociale medier og hjemmesider med inspiration fra den læring, de fik opbygget sammen med Rasmus Brohave.

Håbet er, at elevambassadørerne på tværs af landet får opbygget et fællesskab og opnår en faglig stolthed ved at være en del af et landsækkende korps, der bidrager med relevante ressourcer til en meget vigtig branding- og rekrutteringsindsats på SOSU-området. Fællesskabet styrkes bl.a. via en lukket facebookgruppe, hvor Rasmus Brohave interagerer med de unge elever og bidrager til at holde gejsten og motivationen oppe undervejs i projektperioden.

Projekt UNG I VELFÆRD afsluttes og evalueres i forbindelse med DM i SKILLS i april 2022.
Følgende skoler deltager i projektet: SOSU Nord, Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, Randers Social- og Sundhedsskole, SOSU Østjylland, Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens, Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, SOSU Esbjerg, Social- og Sundhedsskolen Syd, Social- og Sundhedsskolen Fyn, SOSU H og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.