Kvægbestanden 31. december 2020

Bestanden af kvæg i Danmark var på 1,5 mio. dyr 31. december 2020, hvilket er uændret i forhold til samme tidspunkt i 2019. Der var 565.000 malkekøer, hvilket er 0,4 pct. flere. Det har medvirket til, at mælkeproduktionen i de første tre kvartaler af 2020 har været lidt over produktionen i 2019 (se Animalsk produktion 3. kvt. 2020 2020:425).

Kvægbestanden og mælkeproduktionen

Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5 og ani71

Færre tyre og stude, men flere kvier

Tyre og stude udgjorde 229.000 stk. og kvier 625.000 stk., hvoraf de 177.000 kvier var drægtige. Den lille stigning i bestanden skyldes primært flere kvier under et år, mens antallet af tyre og stude under et år samt ammekøer faldt. Antallet af ammekøer er stadig faldende og lå på 80.000 køer 31. december 2020, hvilket er et fald på knap 25 pct. på ti år.

I Danmark er kvægproduktionen primært baseret på produktion af mælk, og langt de fleste køer er derfor malkekøer. Stort set alle tyre og stude anvendes til kødproduktion, og de fleste slagtes omkring etårsalderen. Et mindre antal af kalvene eksporteres. Hovedparten af kvierne anvendes til udskiftning af malke- og ammekøerne, og de indgår derfor i længere tid i bestanden.

Økonomien blev forbedret i 2019

De seneste regnskabstal for 2019 viser, at økonomien var bedre i 2019 for mælke-producenterne end i 2018 – og der blev flere økologiske mælkeproducenter. Nettooverskud pr. ko inkl. opdræt var 1.113 kr. i den konventionelle produktion, mens den var 909 kr. i den økologiske produktion. Hvis der ses på lønningsevnen pr. arbejdstime var den næsten ens med hhv. 226 kr. og 224 kr. pr. arbejdstime. Læs mere i publikationen Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2019.

Kvægbestanden

 20192020Ændring
 31. dec.
 
31. marts
 
30. juni
 
30. sept.
 
31. dec.
 
31. dec. 2019
– 31. dec. 2020
 stk.pct.
Kvæg i alt15002201496786151677915121961499683-5370,0
Tyre og stude238767236373237988233028228593-10174-4,3
Under ½ år110799105788111406114256107935-2864-2,6
½ år-<1 år9157191585822827898985362-6209-6,8
1-<2 år2612428395324152839825221-903-3,5
2 år og over1027310605118851138510075-198-1,9
Kvier61602261637962590462643662539093681,5
Under ½ år16560616198716473317172317223466284,0
½ år-<1 år15380215934715874015563115822644242,9
1-<2 år254073254653258102255618253860-213-0,1
2 år og over4254140392443294346441070-1471-3,5
Heraf:       
Drægtige kvier17608217926918367817647117744113590,8
1-<2 år15225415801516043815358015491026561,7
2 år og over2382821254232402289122531-1297-5,4
Køer6454316440346528876527326457002690,0
Malkekøer56270756150156710756837656522725200,4
Ammekøer8272482533857808435680473-2251-2,7
Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 31. december 2020

 Tyre og studeKvier1MalkekøerAmmekøerKvæg i alt
 stk.
Hele landet228593625390565227804731499683
Region Hovedstaden4984106468063334427037
København og Nordsjælland2251246082197287712194
Landsdel Bornholm24726038586646714843
Region Sjælland1459028702177221022871242
Region Syddanmark8526125196423597722202595404
Landsdel Fyn142783736829974486486484
Landsdel Sydjylland7098321459620600317338508920
Region Midtjylland6981218785616910924294451071
Landsdel Østjylland21104497173775410802119377
Landsdel Vestjylland4870813813913135513492331694
Region Nordjylland5394614622213435620405354929
Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.
2 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5
0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer