Regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti ønsker et reducere støjgenerne for naboer langs det eksisterende danske statsvejnet. Partierne er derfor blevet enige om at udmønte 50 mio. kr. i 2018 fra puljen til støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje til støjskærme syd om Odense på E20, ved Taulov på E20 og ved Bregnerød på Hillerødmotorvejen.

Vejtrafikken stiger og stiger på de danske veje. Faktisk viser tal fra Vejdirektoratet, at trafikken er steget med 18 procent i perioden 2000 til 2015, og i de seneste 3 år – fra 2013 til 2016 – er den steget med cirka 3 procent i gennemsnit om året.

“Derfor er der ikke noget at sige til, at rigtig mange borgere langs landets veje oplever store gener fra den massive støj, som trafikken fører med sig. Vi har derfor netop indgået en aftale om at bruge 14,6 mio.kr. på at etablere en støjskærm ved Taulov på Taulovmotorvejen E20, som kan reducere de lokale støjgener,” fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) samt transportordførere Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Villum Christensen (LA) og Rasmus Jarlov (K)

Det ligger os meget på sinde at gøre noget mere ved den støj, som borgere rundt omkring i hele landet oplever i dagligdagen. Den komplette løsning på udfordringerne med vejstøj langs landets veje vil kræve flere midler, men vi har prioriteret at gøre noget i stedet for at vente på, at der er penge til at gøre det hele. Og så vil vi i øvrigt arbejde for flere midler til støjbekæmpelse.