Fredericia Kommune overtog Fredericia Sygehusbygninger af Region Syddanmark den 1. december 2016. I forbindelse med handlen blev det aftalt, at Fredericia Kommune stod for oprydningen af det inventar, som Region Syddanmark ikke kunne genanvende eller sælge. Formand for Sundhedsudvalget Susanne Eilersen håber, at udstyret nu finder nye ejere.

Langt det meste inventar, som regionen har efterladt, er blevet genanvendt af de aktører, der allerede er flyttet ind på Fredericia Sundhedshus, eller det er givet til andre kommunale aktører, ligesom der forefindes inventar, der forventes genbrugt i takt med, at der flytter nye aktører ind. Herudover er der en del resthospitalsudstyr: bestående af ca. 75 gamle hospitalssenge og udstyr fra operationsgangen, f.eks. operationslejer, lamper, vaske m.v. Dette udstyr kan ikke på sigt bruges af Fredericia Kommune.

“Det vi ikke kan bruge, skal andre have gavn af. Vi har som nævnt allerede afhændet meget udstyr enten andre steder i kommunen, eller i Regionen. Jeg kender også selv til en organisation i Erritsø, der sender lignende udstyr til Rumænien, men der kan være mange andre organisationer, som det kunne være interessant for,” siger Susanne Eilersen til Fredericia AVISEN.

“Vi vil fortælle om, hvad der er tilbage, og så vil vi arbejde på, at humanitære og velgørende organisationer kan få gavn af det efterladne hospitalsudstyr,” fortæller Susanne Eilersen.

Fredericia Kommune er blevet kontaktet af Bosnisk Kulturcenter Kolding, som ønsker at sende udstyret til et sygehus i Bosnien-Hercegovina, så nogen har meldt sig på banen, men der er måske flere. Kommunen ønsker i alt fald at sende budskabet ud til alle om, at man ønsker at donere udstyret til interesserede organisationer. Udstyret vil efterfølgende blive fordelt blandt de organisationer, der henvender sig. Såfremt der er mange henvendelser, vil fordelingen ske gennem lodtrækning.

Fredericia Sundhedshus er under ombygning, som vi har skrevet om på Fredericia AVISEN. Samtidig flytter, Hjælpemidler og Kommunikation ind i sommeren 2018, og for at skabe plads vil det være godt at komme af med resthospitalsudstyret.