Onsdag den 31. januar 2018 samles over 700 elever, lærere og tilskuere fra hele landet, når landsmesterskaberne i DM i Fagene løber af stablen. Forud for landsmesterskaberne har over 5.800 elever fra hele landet deltaget i de regionale mesterskaber i efteråret. Blandt andet har Fredericia Realskole deltaget i de indledende regionsmesterskaber.

De dygtigste og mest kreative elever fra hver region mødes nu til landsmesterskaberne, som bliver en festlig og faglig dag, hvor vi til sidst kårer danmarksmestrene i fagene.

DM i Fagene er danmarksmesterskaberne i grundskolens fag. Mesterskaberne skal være med til at sætte fokus på fagligheden og den faglige udvikling hos eleverne under overskriften “De stolte nørder”. I år kan elever fra 7.-9. klassetrin dyste individuelt i fagene dansk, matematik, biologi og historie, eller i de tværfaglige holdmesterskaber.

“Talent og faglige kundskaber er med til at give frihed og muligheder i elevernes fremtidige uddannelse og arbejdsliv. Derfor skal vi dyrke og hylde talentet og kundskaberne i den danske grundskole, og det er blandt andet det, der er formålet med DM i Fagene. Målsætningen er, at DM i Fagene skal nå ud til mange flere elever og bidrage til gejst og engagement for lærere og elever.” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Til DM i Fagene får elever fra folkeskoler og frie grundskoler mulighed for at dyste med og mod hinanden i folkeskolens fag. Projektet skal være med til at udvikle læringsmiljøer, hvor det at have lyst til at være dygtig opfattes positivt af eleverne. Eleverne møder opgaver, som er anderledes fra det, de møder i den daglige undervisning. F.eks. skal eleverne komme med kreative løsninger på udfordringer fra virksomheder som Dansk Supermarked, Novozymes og Nationalmuseet. Dermed har DM i Fagene både fokus på elevernes interesse for fagene og på koblingen mellem fagene og det omkringliggende samfund.

“Det er vigtigt, at der, i den danske grundskole er en kultur, hvor det er sejt at gå op i sin skole og være stolt af sin faglighed. Jeg tror på, at DM i Fagene kan være med til at skubbe til den kultur i positiv retning. I DM i Fagene hylder vi “de stolte nørder”, og det, synes jeg, er fedt. Vi elever skal turde være stolte af vores præstationer, engagement og vores fremgang i skolen”. Siger Jakob Bonde Nielsen, formand for Danske Skoleelever, der står for afviklingen af DM i Fagene.

Der er pokaler på højkant ved DM i Fagene.
Foto: DM i Fagene
Fakta om DM i Fagene

– Landmesterskaberne finder sted onsdag den 31. januar kl. 9.15-16.15 på Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

– DM i Fagene drives af Danske Skoleelever sammen med et konsortium bestående af: Aalborg Kommune, Randers Kommune, VIA University College, Professionshøjskolen Metropol, Danmarks Matematiklærerforening, Danmarks Private Skoler, Dansk Erhverv, Dansk Industri, LO, Alinea, Det Danske Spejderkorps, Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet.

– DM i Fagene er delvist finansieret af Undervisningsministeriet med 10 millioner kroner i foreløbigt tre år. Herudover bidrager alle konsortiets medlemmer med en egenfinansiering på 100.000 kr. hver.

– Alle opgaverne til DM i Fagene er udviklet af fagprofessionelle og kvalitetssikret af eksterne eksperter.

– De regionale mesterskaber foregår via en online platform på dmifagene.dk. Landsmesterskaberne foregår ved, at eleverne mødes fysisk og dyster i casebaserede opgaver. Opgaverne er udarbejdet i samarbejde med en række danske virksomheder.  Blandt andet er Dansk Supermarked, Smag på Aarhus, Nationalmuseet, Novozymes og Funday Factory med.

– Over 5.800 elever fra 85 kommuner og 373 skoler har deltaget i de regionale mesterskaber.