Som den første kommune i landet samler Kolding regionens lokalpsykiatri og kommunens socialpsykiatri, misbrugscentret og en række andre tilbud til udsatte borgere, under ét tag.

Formålet er at kunne give borgerne de bedst mulige tilbud, og samtidigt skabe en synergieffekt på et højt specialiseret område.

At samle alt under et tag kræver naturligvis de rette lokaler og her har man valgt, at Låsbyhøj er det bedste sted. Det kræver dog en kraftig renovering, før at den gamle bygning bliver moderne, klimavenlig og altså får mulighed for at kunne rumme de nye funktioner.

Den samlede anlægssum for hele projektet ender derfor på knap 45 mio. kr. Kolding Kommune har ansøgt A.P. Møller Fonden om 10 mio. kr. og ansøgningen er netop blevet godkendt.

Timingen på ansøgningen fra Kolding Kommune kunne ikke være bedre, da den blev sendt umiddelbart som A.P. Møller Fonden meldte ud at der var placeret 750 mio. kr. i en pulje øremærket til det sociale område. Nogle af de initiativer som fonden vil støtte, er netop projekter af en vis volumen med fokus på viden, effekt og forankring – gerne i form af byggerier der kommer udsatte og samfundets svageste til gavn.

Det ”nye” Låsbyhøj vil være et sted hvor en bred gruppe borgere, der har behov for specialiserede tilbud, herunder borgere med dobbeltbelastning og diagnoser, vil komme. Mange skal frekventere både lokalpsykiatrien, socialpsykiatrien og misbrugscentret, hvilket også taler for en fælles lokalisering. En del sindslidende har også et misbrugsproblem og derfor bliver der også plads til misbrugsbehandlingen.

Ekstern medfinansiering til et beløb på omkring 10 mio. kr., fra A.P. Møller Fonden betyder, at projektet nu realiseres helt i overensstemmelse med de oprindelige planer, så det bliver moderne både ind- og udvendigt. Renoveringen forventes igangsat midt i 2016, og det ”nye” Låsbyhøj forventes at være klart til indflytning medio 2018.