Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har i dag sat gang i selve elektrificeringen af den 57 kilometer lange strækning fra Esbjerg til Lunderskov.

Banedanmark har siden maj 2014 været i gang med de forberedende arbejder på strækningen fra Esbjerg til Lunderskov med blandt andet ombygning af broer og rydning af vegetation.

I dag rammede transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt så det første mastefundament i jorden, som en markering af, at arbejdet med selve elektrificeringen af strækningen nu for alvor er i gang.

Hans Christian Schmidt, transport og bygningsminister:

“Rundt om i Europa har man i mange år kørt med el-tog med gode erfaringer, og det er naturligvis også den retning vi skal bevæge dansk jernbanedrift i. Derfor er det godt, at vi nu får endnu en strækning elektrificeret.”

Per Jacobsen, administrerende direktør i Banedanmark:

”Det er en markant milepæl, for nu skifter Banedanmark fra forberedende arbejder på Esbjerg-Lunderskov til selve elektrificeringen af strækningen. Nu handler det ikke mere om at fjerne vegetation og gøre broer klar, men om at få sat transformerstationer og master til køreledninger op, så vi kan få sat strøm til banen.”

 

Fakta:
Kørestrøm og strømforsyning

Højspændingsnettet leverer strøm til de elektriske tog. Strømmen føres gennem kabler frem til en transformerstation, hvor den bliver omsat fra 150 kV til de 25 kV, som togene bruger. Strømmen føres ud til togene via køreledninger, der hænger på ca. syv meter høje master, der er placeret 60-100 meter fra hinanden (tættere i kurver).

Transformerstationer
En transformerstation består af et teknikhus og to transformatorer, så man kan lukke den ene ned til eftersyn uden at aflyse togdriften.
På en togstrækning er der op til 50 km mellem transformerstationerne. Det skyldes, at Banedanmark bruger et AT-system til at føre strøm til togene på. AT-systemet er koblet til skinnerne og til køreledningen og gør det muligt at sende strøm over længere afstande. Derfor behøver vi færre transformerstationer. AT-posterne minder om transformerstationerne, men er mindre og ligger langs banen med 10-15 kilometers afstand.

Tal:
Esbjerg – Lunderskov

  • Antal km køreledning  2×57 km eller 114 km
  • Antal kørestrømsophæng ca. 1800
  • Antal broer der skal forhøjes eller ombygges 10
  • Antal transformerstationer 2 stk.
  • Antal AT-poster 1 stk.

Læs mere om elektrificeringen af strækningen Esbjerg-Lunderskov