1. Sct. Georgs Gilde i Fredericia havde i torsdags fødselsdagsgildehal i Trinitatis Sognegård, hvor gildet bl.a. donerede 3.000 kr. til Kirkens Korshærs Varmestue i Danmarksgade.

Varmestuen er meget afhængig af donationer og havde ved korshærsassistent Lone Kronborg Tang og korshærspræst Merete Ørskov søgt gildet om et tilskud til fortsat at kunne tilbyde gratis kaffe til varmestuens brugere.

I anerkendelse af det store arbejde, som varmestuens ansatte og frivillige yder over for vores hjemløse og udsatte borgere var det ikke svært for gildet at se, at selv en beskeden donation på 3.000 kr. ville falde på et tørt sted.

Med ønsket om, at Kirkens Korshærs Varmestue kan vedblive med at være et fristed med nærvær og omsorg overrakte gildemester Ilsa Lux Andersen donationen til korshærsassistent Lone Kronborg Tang, som på varmestuens vegne efterfølgende takkede for pengene.