Regeringen har indgået aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om, at 1-årige børn fra udsatte boligområder skal have et obligatorisk læringstilbud, hvis de ikke går i dagtilbud. Samtidig er det også aftalt, at straffen skærpes for ledere i offentlig tjeneste eller hverv for pligtforsømmelse.

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået aftale om, at børn fra udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud som 1-årige, skal have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen. Børn fra udsatte boligområder skal have en bedre start på livet i de første år, som er helt centrale for børns udvikling og muligheder. Derfor er det vigtigt, at også børn fra udsatte boligområder er i dagtilbud, hvor de kan blive støttet i deres dansk og indgå i lege og aktiviteter, der kan hjælpe dem i deres udvikling.

Med læringstilbuddet får børnene målrettede forløb, som skal hjælpe deres danske sprog og generelle udvikling på rette vej, ligesom børnene gennem leg og aktiviteter bliver introduceret til de danske traditioner, højtider, normer og værdier, vi lever efter her i landet.

Begge forældre er forpligtede til at deltage i samarbejdet omkring barnet i læringstilbuddet. Hvis forældrene ikke indskriver deres barn i det obligatoriske læringstilbud eller barnet ikke benytter det tilstrækkeligt og forældrene ikke deltager i planlagte aktiviteter, skal kommunen træffe afgørelse om standsning af børneydelsen.

Derudover er partierne blevet enige om at skærpe straffen for ledere i offentlig tjeneste eller hverv – eksempelvis i dagtilbud og skoler – som ikke overholde de pligter, som påhviler dem, herunder underretningspligten.

Underretningspligten betyder, at de har pligt til at underrette kommunen, hvis de er bekymrede for, om et barn fx udsættes for vold eller overgreb. Underretter lederne ikke, kan de fremover idømmes op til et års fængsel mod 4 måneder i dag. Ledere har et særligt ansvar for at understøtte en kultur, hvor man underretter om børn, der mistrives. Dette ansvar ønsker aftalepartierne at understrege med strafskærpelsen.

Ændringerne om obligatorisk læringstilbud forventes at træde i kraft 1. juli 2019.

Ændringerne om strafskærpelse for ledere forventes at træde i kraft 1. januar 2019.

Læs aftalen

Annonce