Man kan undre sig over, at antallet af kontanthjælpsmodtagere steg i 2015, mens antallet af ledige dagpengemodtagere faldt!

Et godt bud på dette kunne være, at der mangler arbejdspladser i Fredericia. Eller er det i virkeligheden fordi alt for mange virksomheder bliver tilbudt “gratis” arbejdskraft i form af det i Fredericia Jobcenter kaldet VIP.

Ifølge de lister med Aktuelle job- og praktikåbninger, som findes fra Fredericia Jobcenter, er næsten hvert andet “job” en praktik (VIP).

En praktik er min. 2-4 uger, men de fleste gange 13 uger. Her får virksomhederne stillet en borger gratis til rådighed for 37 timers arbejde om ugen. Herefter kan virksomheden yderligere få borgeren i løntilskud i 6 måneder – såfremt der herefter ikke er en ledig stilling afsluttes forløbene, og borgeren står igen tilbage på kontanthjælp.

En borger på dagpenge kan ligeledes komme i praktik og modtage understøttelse imens. Her ædes der er dagpengeperioden. Til gengæld kan borgeren sætte dagpengene i stå imens borgeren er i løntilskud op til 6 måneder.

Problemet er, at en borger på kontanthjælp fra 1. april skal arbejde 225 timer i ordinær ansættelse om året ellers bliver disse trukket med et beløb der svarer til ca. 1.000 kr. fremover indtil der er opnået de fastsatte timer.

For de borgere som har problemer udover ledighed bliver dette en katastrofe.

Fredericia Jobcenter opfordre nemlig borgerne til at gå i praktikker, men som tallene viser det for 2015 har det på årsbasis ikke resulteret i at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet – tværtimod.

Hvilke virksomheder er det så der bruger kontanthjælpsmodtagerne i praktikker?

Af listerne fremgår det hvilke job det drejer sig om, og hvilke krav der er – VIP betyder virksomhedspraktik og at virksomheden ikke skal betale løn under praktikken.

Her er en lille liste over ulønnet praktikpladser i Fredericia Kommune:

Butiksmedhjælpere til Løvbjerg, SuperBrugsen på Nymarksvej og Fakta i Taulov . Her ses kun VIP, der tilbydes og at der er MANGE PLADSER.

En ukendt autoforhandler i Fredericia stiller en praktikplads til rådighed. Her søger man en dame/mand til at hjælpe med forfaldende rengøring af værksted og kontor – en blæksprutte.

VIP til en Bio-analytiker til blodprøver og hjertekardiogram – 37 timer om ugen – Mødetid 7-14.30.

Asylcenteret skal bruge en VIP i 13 uger – borgeren skal følge op på beboernes rengøringsopgaver. Være rollemodel for dem – Borgeren som selv er i VIP skal derudover motivere beboerne til praktikopgaverne og følge op…. Tidligere har en borger kunne få VIP som Pedel medhjælper.

En borger kan få job med Canvas salg i 37 timer om ugen i VIP + herefter løntilskud. Ingen løfte om ordinær ansættelse bagefter.

FC Fredericia har søgt en VIP til deres køkken, rengøring og lign. Samtidig har man lige kunne læse at der er brugt et rekrutteringsfirma til at ansætte en event medarbejder i en ordinær ansættelse.

Forretningen Underground vil gerne have en Webmedarbejder som skal være en VIP.

Cafe Rustik skal have en, der skal starte som VIP, herefter løntilskud for til sidst at ende i en ordinær ansættelse. Cafeen forventer at den ansatte skal være “selvkørende i køkkenet”.

Receptionist til BridgeWalking – VIP – (der er afsat penge i budgettet til aflønning af en receptionist) – men ifølge listen ønsker man nu kun en i praktik. Guiderne aflønnes samt Bridgewalkingchefen. Her drejer det sig om 2 kommuner(Fredericia og Middelfart), der i en ordinær ansættelse ville skulle deles om løn til en receptionist.

Modetøjs butikken Ørntoft ønsker ligeledes en VIP og herefter løntilskud – efter listen skal man ikke forvente ordinær ansættelse efter dette.

ARLA ønsker til lager/produktion også VIP – herefter Rotation(som kræver 26 ugers ledighed). Igen ikke udsigt til ordinær ansættelse iflg. listen.

Der søges efter en handicaphjælper (formidlingen) Her er tale om VIP, men dette kan måske skippes hvis ansøgeren har erfaring som sosu.

Akademiker medhjælper VIP Analyser – kommunikation – projektopgaver.

McDonald skulle for et stykke tid siden bruge en pedel til fastfood 25 timer startende VIP – så løntilskud og herefter ordinær ansættelse – ingen frigørelsesattest.

Det ser ud til, at jobcentret i Fredericia agerer gummistempel over for fredericianske firmaer, der jagter gratis arbejdskraft. Men den udlægning er Dennis Mølgaard Hansen, der er arbejdsmarkeds- og borgerservicechef, ikke enig i.

– Der er faktisk nogen, som kan have gavn af at komme i virksomhedspraktik for prøve branchen af. Det er jo ikke alle jobparate, som er i stand til at tage et job på fuld tid, udtaler Dennis Mølgaard Hansen.

(Men ifølge loven skal borgere som udgangspunkt, når de er jobparate, kunne overtage rimeligt arbejde med op til fuld sædvanlig arbejdstid, hvilket svarer til overenskomstens fulde arbejdstid, Red.)

– Det er altså ikke en fed forretning for kommunen, at folk kommer i praktik. Vi ser jo helst, at folk kommer i arbejde. Jeg tror ikke på, at der er nogen virksomheder i Fredericia, der misbruger praktikpladser for at få gratis arbejdskraft, oplyser Dennis Mølgaard Hansen.

Arbejdsmarkeds- og borgerservicechefen har dog ingen tal på, hvor mange personer der er kommet i arbejde, som først er startet i praktik i en virksomhed. Fælles for alle de firmaer, der er nævnt i artiklen er, at de kun vil have ulønnet arbejdskraft.